شرایط اخذ نمایندگی


دارا بودن ملک شخصی و یا اجاره با حداقل مدت ۵ سال

حداقل مساحت 30 متر مربع

موقعیت مکانی مناسب

شهر مقصد می بایست حداقل  4000000 نفر جمعیت داشته باشد


اخذ نمایندگی درسا تن پوش
اخذ نمایندگی درسا تن پوش

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77967233-021  واحد اخذ نمایندگی تماس حاصل بفرمایید.

لطفا متن قرارداد را با دقت مطالعه کرده و پس از تکمیل با واحد نمایندگی شرکت تماس گرفته تا هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

 

قرارداد اعطای نمایندگی

 

 

بسمه تعالی

ماده1: طرفين قرارداد

اين قرارداد ما بين شرکت درسا تن پوش ایرانیان به شماره ثبت 491869به نشانی : تهران –تهرانپارس خیابان جشنواره خیابان شهید زهدی چهارراه زمرد خیابان 45 متری شریعتی تلفن : 77967233 – 021 (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شركت/ مغازه …………………………………….به شماره ثبت……………. به مديريت عاملي آقاي …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملي ………………………………… به موجب آگهي روزنامه رسمي شماره …………………….. ………….  مورخه …………………………… مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت مي‌باشد و بر اساس ماده یکم اساسنامه شركت حق امضاء كليه اسناد تعهدآور را دارد (فتوکپي آخرين آگهي روزنامه رسمي و اساسنامه كه مبين هويت شركت و مديرعامل و دارندگان حق امضاء باشد، و همچنين فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارنده ي حق امضا ضميمه قرارداد خواهد شد.)
به نشاني : ………………………………………………………………………………………………………………………..

كه از اين پس طرف دوم  ناميده مي‌شود از طرف ديگر مطابق با شرايط و مفاد ذيل منعقد مي‌گردد.

هرگونه اخطار، درخواست و مكاتبه در خصوص مفاد اين قرارداد بايد كتباً به نشاني طرفين كه در اين قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانوني آنان محسوب مي‌شود ارسال گردد. در صورتيكه اين محل تغيير كند مي‌بايست محل جديد بلافاصله كتباً به طرف ديگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست يا مكاتبه به اقامتگاه قانوني سابق وي، ابلاغ شده تلقي خواهد شد،  همچنين كپي برابر اصل كارت ملي و شناسنامه طرف دوم ضميمه ي قرارداد مي باشد.

ماده2: موضوع قرارداد

بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه ………………….. با نشان و علامت ثبت شده ي ……………….. محصول شرکت ……………………. با شرايط قيمت گذاري و ضمانت و خدمات پس از فروش تعيين شده از سوي طرف اول در استان / شهر ………………………………………………………………….

ماده3: شرايط نمايندگي

1- تكميل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه كيفي و اخلاقي شركت درسا تن پوش ایرانیان

2- تكميل فرم هاي شناسايي و وجه التزام نمايندگي ذكر شده در قرارداد.

3- خريد حداقل 2000 عدد طبق موضوع قرارداد ظرف مدت 10 روز و يا فروش 1000 واحد ظرف مدت یک ماه از تاريخ اعلام آمادگي جهت اخذ نمايندگي بر اساس بند تعهدات طرفين. ( در صورت عدم تعهد به اين بند شركت اقدام به اخذ نمايندگي موازي در استان مورد نظر مي نمايد و طرف دوم تنها عامليت فروش مي باشد، نه نماينده ي انحصاري)

ماده 4: مدت قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگي توسط طرف دوم،  برای مدت زمان يك سال  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضايت طرفين قرارداد قابل تمديد است. در صورت عدم رضايت طرفين قرارداد قابل فسخ مي باشد.

ماده 5: تعهدات

الف- تعهدات طرف اول (تسهيلات نمايندگي فروش):

1- طرف اول متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف دوم تنها ازطریق طرف دوم مبادرت  به فروش نماید.

2- پس از دريافت نمايندگي فروش، تسهيلات زير جهت تسهيل امر فروش در اختيار نمايندگي قرار خواهد گرفت.

الف- تبليغات شركت :  كاتالوگ، بروشور و پوستر اینترنتی، تراكت تبليغاتي اینترنتی و ليست محصولات جهت اطلاع رساني بهتر.

ب-  پرداخت  مبلغ 20  درصد از قيمت محصول به ازاي فروش هر دستگاه  به نمايندگي.

ج- معرفي متقاضيان خريد محصولات اين شركت به نزديكترين نمايندگي با توجه به تبليغات گسترده.

3- طرف اول مكلف است حداکثر  ظرف مدت زمان 72 ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دريافت وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.( شرايط پرداخت مبلغ دستگاه با نمايندگان فعال بصورت توافقي بصورت جداگانه تعيين مي شود.)

4- طرف اول مكلف است در صورت معیوب بودن اجناس طبق مفاد ذكر شده در ضمانتنامه  نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها  ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید.

5- طرف اول مكلف به آموزش به نماينده  طرف اول مي باشد.

6- طرف اول حق انحصاری بازاریابی و فروش اجناس شرکت  را بر طبق بند 3 از ماده 2  به طرف دوم واگذار می کند.

7-طرف اول موظف است پس از پايان قرارداد كليه مدارك و اوراق بهادار طرف دوم را به وي مرجوع نمايد.

ب- تعهدات طرف دوم:

1-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا این اختیار به او تفویض شده باشد .

2- طرف دوم مكلف است در امر ارایه خدمات پس از فروش (تعویض عصاره ي درخواستي و اجناس معیوب با سالم) ظرف مدت 24 ساعت پس از اعلام خريدار؛ نسبت به مطلع ساختن طرف اول اقدام نمايد.

4- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ي مندرجات موجود در برگه ي اطلاعات فني محصول اقدام به تبليغات نمايد و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فني محصول به عهده ي طرف دوم مي باشد.

5- طرف دوم مكلف است که تمامي سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست ، منافع، و حقوق مادي ومعنوي طرف اول محفوظ دارد و تنها مي تواند با نظر طرف اول اقدام به قيمت گذاري و يا ايجاد تغيير در استراتژي هاي بازاريابي محصول نمايد.

6- در صورت فسخ قرارداد و قطع همكاري، طرف دوم مي‌بايست كليه اسناد و مدارك مبادله شده را به طرف اول عودت نمايد.

7 –  چنانچه نماينده فروش به دلايلي نياز به فروش به نحوي خاص از قبيل فروش فوق العاده با تخفيف ويژه داشته باشد، بايستي مراتب را كتباً به شركت اعلام و مجوز لازم را اخذ نمايد. قيمت فروش محصولات توسط نماينده فروش و با هماهنگي شركت درساتن پوش ایرانیان اعلام مي گردد.

8- نماينده فروش موظف است در هرماه  فهرست كليه مشتريان خود را كه طي همان ماه از او خريد نموده‌اند را با ذكر جزئیات جنس اعلام نمايد.

9- در صورتيكه سقف محصول درخواستي نماينده فروش از ميزان تضمين پيش پرداخت مندرج در ماده 7 اين قرارداد بيشتر شود، شرايط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از اين قرارداد تعيين خواهد شد.

10- در صورت تخلف نماينده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده 5 ، شركت حق فسخ يكطرفه قرارداد را خواهد داشت و نماينده فروش حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت. در اين صورت خسارات متوجه به شركت از محل تضمين، قابل كسر و وصول مي‌باشد.

11- طرف دوم حق اعطاي نمايندگي به غير و يا فروش اجناس در خارج از حوزه ي جغرافيايي تعيين شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با كسب اجازه ي كتبي از طرف اول.

12- طرف دوم تنها مجاز است جهت خريد عصاره هاي مصرفي ، از طريق طرف اول اقدام نمايد و خريد عصاره از غير؛ موجب ابطال قرارداد و ضمانتنامه ي دستگاه هاي نصب شده توسط طرف دوم مي شود.

13 –  شركت درساتن پوش ایرانیان در حوزه نماینده را در طول مدت قرارداد حق واگذاري نمايندگي، به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر را ندارد.

ماده 6-تسویه حساب:

طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدي ظرف مدت 30 روز از طريق واريز به حساب شركت درسا تن پوش ایرانیان و ارسال تصوير فيش واريزي به شماره فكس شركت 77967233-021 مي باشد.

ماده 7) وجه التزام و تضمين حسن انجام كار

نماينده فروش يک فقره  چك  به مقدار  یک میلیارد  ريال   به شماره ي ………………………………….نزد بانك ………………………. به تاريخ …………………………………. در وجه شركت …………………… براي تضمين پيش پرداخت محصولات موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شركت تحويل نمود. ( امكان تغيير نوع و ميزان وجه ضمانت از طريق مذاكرات حضوري وجود دارد.)

ماده 8)شرايط حل اختلاف:

كليه موارد اختلاف ناشي از اين قرارداد در مرحله اول از طريق داور مرضي الطرفين حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ذيصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده 9) اين قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدني و مواد 454 و 455 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جمهوري اسلامي ايران در 9 ماده در دو نسخه ي متحدالمتن و الاعتبار در تاريخ   /    /1387  تنظيم و پس از امضاء مبادله گرديد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77967233-021  واحد اخذ نمایندگی تماس حاصل بفرمایید.